Przygotowanie plików pod druk koloru BIAŁEGO

Image module
Osobny plik PDF tylko z elementami do KOLORU BIAŁEGO
Przygotowany w programie wektorowym (pliki rastrowe nie są akceptowane).

Zobacz plik podglądowy, przygotowany na podstawie naszej ulotki. Druga strona zawiera elementy tylko te, które mają być białe.

PRZYKŁAD KOLORU BIAŁEGO
Plik powinien być przygotowany jako kolor dodatkowy (spotowy) i opisany jako „WHITE"
Image module
Minimalny font 12 pkt, grubość linii 0,5 mm
Istnieje możliwość wykonania koloru białego na spad
W takim przypadku prosimy o uwzględnienie 2 mm spadu w projekcie. Element musi mieć obszar przynajmniej 3 mm od krawędzi do środka pracy