Przygotowanie plików pod tłoczenie

Osobny plik PDF tylko z elementami do tłoczenia
Przygotowany w programie wektorowym (pliki rastrowe nie są akceptowalne).

Zobacz plik podglądowy, przygotowany na podstawie naszej ulotki. Druga strona zawiera elementy tylko te, które mają być tłoczone.

PRZYKŁAD TŁOCZENIA
Wszystkie elementy tylko jako 100% koloru czarnego.
Image module
Minimalny odstęp pomiędzy elementami tłoczonymi 0,80 mm
Minimalny font 12 pkt, grubość linii 0,5 mm
Maxymalny rozmiar obszaru tłoczonego to 10×10 cm.
W przypadku dużych elementów należy pamiętać, że głębokość tłoczenia może się rozkładać nieproporcjonalnie na całej pracy.
Nie należy stosować jednocześnie lakieru wybiórczego UV i tłoczenia po przeciwnych stronach pracy oraz na tych samych elementach