Przygotowanie plików do druku

Image module
Rekomendowanym formatem plików jest PDF 1.4.
Nie przyjmujemy plików otwartych z programu Corel oraz nie bierzemy odpowiedzialności za prace przesłane w programie CorelDraw oraz PDF generowane z tego programu.
Spad minimum 2mm z każdej strony
Dopuszczalne jest umieszczenie większego spadu. Wymagany spad w przypadku broszur minimum 3mm
Plik w formacie 1:1
Fonty osadzone w dokumencie lub zamienione na krzywe
Teksty odsunięte od linii cięcia minimum 5mm
Rozdzielczość grafik 300 dpi
Praca wycentrowana względem środka
Wszystkie strony w jednakowej orientacji
Minimalny font 7 pkt
Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,30 pkt
Przestrzeń barwna CMYK
Jeśli w projekcie zastosowano RGB, PANTONE, zostaną one automatycznie przekonwertowane do przestrzeni CMYK, po czym mogą różnić się od wartości zadanych pierwotnie, za co drukarnia nie bierze odpowiedzialności
Perforacja / Bigowanie
W przypadku perforacji/ bigowania, prosimy o umieszczenie linii na osobnej warstwie lub na spadzie dokumentu. Możliwe jest także, przesłanie podglądu bigowania/perforowania lub informacji w jakiej odległości od linii cięcia powinna być umieszczony biga lub perforacja
W przypadku publikacji wielostronicowych, strona po stronie wraz z okładką